Kapitaalverzekering bij Leven

Als de verzekerde op een vooraf overeengekomen tijdstip nog in leven is, wordt het afgesproken bedrag (meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen) uitgekeerd.

Deze verzekering wordt meestal gebruikt in combinatie met andere vormen van levensverzekering, zoals een uitkering bij overlijden. Bij deze combinatie ontstaat een gegarandeerde uitkering, namelijk als de verzekerde leeft of bij overlijden voor de einddatum van de verzekering. De verzekering kan worden gebruikt als op een bepaald moment een kapitaal nodig is. De kapitaalverzekering kan ook worden gesloten als universal life verzekering of unit linked verzekering. Voor de aflossing van een hypothecaire lening wordt (meestal) een specifieke kapitaalverzekering gesloten, de kapitaalverzekering eigen woning.


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact