Kapitaalverzekering Eigen Woning

De kapitaalverzekering eigen woning wordt vaak gecombineerd met een uitkering bij overlijden, zodat ook na overlijden van de verzekeringnemer de hypothecaire lening kan worden afgelost. Eventueel kan de verzekering worden gecombineerd met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling over als de verzekeringnemer arbeidsongeschikt raakt.


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact