Overlevingsrente Verzekering

Een verzekering die bij het overlijden van de in de polis vermelde persoon periodiek een uitkering (rente) verleent aan een andere (ook in de polis genoemde) persoon zolang die ander nog leeft.

Deze verzekering wordt, afhankelijk van de bedoeling, ook wel weduwenrente, weduwnaarsrente, partnerrente of wezenrente genoemd. Er zijn verschillende varianten, zoals de tijdelijke overlevingsrente (bijv. voor wezen of halfwezen) en de overlevingsrente, waarbij maar één verzekerde een rente kan ontvangen (bijv. de weduwenrente, waarbij de verzekering zonder uitkering vervalt als de vrouw eerder dan de man overlijdt). Een andere variant is de langstlevenderente (dan wordt de rente betaald aan de overblijvende partner, ongeacht welke partner dat is). Vaak wordt de overlevingsrente gekoppeld aan een lijfrenteverzekering, waarbij wordt afgesproken dat een bepaald percentage van de lijfrente (vaak 70%) wordt uitgekeerd aan de partner van de lijfrentenier, als de lijfrentenier overlijdt (en dus de lijfrente eindigt).


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact