Unit-Linked Verzekering

Een levensverzekering, waarbij het bij leven en/of overlijden verzekerde kapitaal niet in euro's, maar in andere eenheden (units) worden belegd.

De unitpecificatie-linked-verzekering kan in beginsel bij alle vormen van levensverzekering worden toegepast, maar vindt meestal alleen toepassing op levensverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Grootscheepse toepassing vindt plaats bij de universal-life-verzekering: Men spreekt dan van UL/UL-verzekering. De premies (na kostenaftrek en meestal met uitzondering van de premies voor het overlijdensrisico) worden belegd in eenheden van een door de verzekeraar aangeboden beleggingsfonds. Vaak kan de verzekeringnemer uit verschillende beleggingsfondsen kiezen. Het later switchen van beleggingsfonds is doorgaans niet kosteloos. De verzekeringnemer loopt (positief en negatief) het beleggingsrisico.


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact