Universal Life Verzekering

Vorm van levensverzekering waarbij de premie eerst wordt verdeeld over de verzekerde risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Het restant wordt belegd tot voordeel van de verzekeringnemer.

De verzekering heeft kenmerken van een rekening-courant. De verzekerde risico’s kunnen tussentijds worden aangepast aan persoonlijke omstandigheden. De verzekeraars ontrekt aan de betaalde premies eerste de betalingen voor de verzekerde risico’s en voor de kosten. Het overblijvende bedrag wordt vaak belegd in beleggingsfondsen (unit-linked).


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact