Fietsenverzekering

De rijwielverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires ontstaan door:
- brand, ontploffing en blikseminslag;
- diefstal (vaak met een eigen risico van bijv. 30%);
- alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen (eigen risico van € 10 tot € ± 25).
Praktisch alle schadeoorzaken zijn dus gedekt. 


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact