Ziekte

Ziektekostenverzekering

Met de komst van de basisverzekering is per 1 januari 2006 het verschil tussen ziekenfonds en particulier opgeheven. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerde volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. Het basispakket is ongeveer hetzelfde als voorheen het ziekenfondspakket. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot achttien jaar en geneesmiddelen. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit (zoals fysiotherapie, tandheelkundige hulp vanaf achttien jaar en alternatieve geneeswijzen) moet een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dat is echter niet verplicht.

Verzekeraars hebben ten aanzien van de basisverzekering een acceptatieplicht, dat geldt niet voor de aanvullende verzekering. Verzekerden kunnen een eigen risico op de verzekering kiezen (dus ook voor de basisverzekering). Voor iedereen is een no claim van toepassing van € 255. Alle kosten in een jaar ten laste van de basisverzekering worden van de no claim afgetrokken. Dat betekent dat een verzekerde maximaal € 255 van zijn verzekeraar terug kan ontvangen aan het eind van een jaar.

Tandartsverzekering

Deze verzekering dekt de kosten van tandheelkundige hulp. Daaronder worden ook de kosten van periodieke controle begrepen, alsmede instructie mondhygiëne en verwijdering tandsteen. Er zijn verzekeraars die deze kosten onbeperkt dekken, incl. gebitsregulatie (beugels), kronen en bruggen. Andere verzekeraars hanteren beperkingen, waarbij de vergoeding van een aantal kosten gemaximeerd is (bijv. max. € 681 per jaar voor kronen of maximaal 3 kronen per 2 jaar).

Ziektekostenverzekeringen (zowel de ziekenfondsverzekering als de meeste particuliere ziektekostenverzekeringen) dekken in de regel tandartskosten niet of slechts heel beperkt. Voor verzekerden onder de 18 jaar is de dekking vaak wat ruimer, maar zeker nog niet volledig te noemen. De tandartskostenverzekering geeft in beginsel wel een volledige dekking, ook al zijn er vele dekkingsvarianten. Ook dekkingen waarbij alle kosten tot bijv. 75 of 80% worden vergoed komen voor. Een aantal verzekeraars biedt de tandartskostendekking facultatief aan binnen de ziektekostenverzekering, maar meestal wordt zij toch als een zelfstandig product gevoerd.


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact