Machinebreukverzekering

De machinebreukbedrijfsschadeverzekering dekt de gevolgschade (productievermindering of omzetverlies) die uit de materiële beschadiging van de machine voortvloeit; dus schade doordat het bedrijf zijn activiteiten niet normaal kan uitoefenen. 


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact