Verkeersverzekeringen

Garageverzekering

De garageverzekering is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering.
De garageverzekering dekt schade toegebracht mèt motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade áán motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten.

Kentekenverzekering

De kentekenverzekering is aan een kenteken voor een motorrijtuig gekoppeld. Het kenteken kan aan een willekeurig motorrijtuig worden gehangen, dat daardoor automatisch verzekerd is tijdens proefritten ten behoeve van de verkoop, de in- of uitvoer of de aflevering. Zowel het wettelijk aansprakelijkheidsrisico als het cascorisico kan worden verzekerd. De dekking is van kracht voor willekeurige motorrijtuigen van de in de polis aangegeven categorie, mits deelnemend aan het verkeer en rijdend onder het in de polis genoemde kenteken, en mits de bestuurder in het bezit is van de bij het kenteken behorende papieren. De bestuurder moet ook voldoen aan eventuele aanvullende eisen die in de polis zijn gesteld.

Werkmaterieel

Deze verzekering dekt schade aan of met landmaterieel veroorzaakt. Veel verzekeraars maken gebruik van de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmaterieel 1991. Deze kent een rubriekenindeling: de rubriek aansprakelijkheid standaard (voldoet niet aan de eisen van de WAM en dekt geen letselschade), de rubriek aansprakelijkheid uitgebreid (voldoet aan de WAM-eisen), de rubriek casco standaard (dekking tegen van buitenkomende onheilen, exclusief eigen gebrek), de rubriek casco uitgebreid (inclusief eigen gebrekschade) en de rubriek schade aan andere zaken van verzekerde (subsidiaire dekking).


Dienstverleningsdocumenten   -   Contact