Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek bestaat uit een hypothecaire geldlening en een levensverzekering. De levensverzekering bestaat uit een gegarandeerde uitkering bij in leven zijn van de verzekerde(n) op einddatum en een gegarandeerde overlijdensdekking. De premie die u betaalt bestaat uit een gedeelte bestemd voor de vorming van het eindkapitaal en een gedeelte ter betaling van de overlijdensrisicoverzekering. 

De rente die u ontvangt op de ingelegde premies voor de vorming van het eindkapitaal is gelijk aan de hypotheekrente. De premie wordt zodanig vastgesteld dat u spaart voor een eindkapitaal dat exact even groot is als het leenbedrag. 

Gedurende de looptijd lost u niets af op de hoofdsom. Zo profiteert u van de maximale belastingaftrek. 

Aflossingsvrije Hypotheek

Aflossingsvrije Hypotheek

Bij een Aflossingsvrije Hypotheek betaalt u uitsluitend rente en eventueel de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. U lost niets af tijdens de looptijd. Daardoor heeft u lage woonlasten. Plus maximaal belastingvoordeel. En dat de hele looptijd. Realiseer wel dat er een schuld blijft bestaan die na verloop van tijd niet meer aftrekbaar is. 

Levensloop Hypotheek

De Levensloop Hypotheek is een hypothecaire lening, gecombineerd met een levensverzekering. Deze levensverzekering is een flexibele combinatie van beleggen en de mogelijkheid om geld te storten op een AEGON Levensloop Hypotheek Rekening. Het rentepercentage van deze rekening is gelijk aan de rente van de lening. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en premie overlijdensrisicodekking. 

Met het vermogen lost u uiteindelijk uw lening geheel of gedeeltelijk af. Groot voordeel van de Levensloop Hypotheek is de flexibiliteit.

Levenhypotheek

De Levenhypotheek bestaat uit een hypothecaire lening en een levensverzekering waarmee u belegt in beleggingsfondsen. Daarmee vormt u vermogen om later de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk af te kunnen lossen. Bedenk echter dat beleggen ook kan betekenen, dat u geld tekort komt aan het einde van de looptijd. Daarnaast wordt het bedrag niet volledig belegd. Een deel gaat op aan kosten en premie overlijdensrisicodekking. 

AnnuÔteiten Hypotheek

Bij een Annuïteiten Hypotheek betaalt u (bij ongewijzigde rente) iedere maand hetzelfde bruto bedrag. Uw maandelijkse last bestaat uit twee delen. Een deel is de rente over uw lening. Het andere deel is een gedeeltelijke aflossing van de hypotheek. De verhouding tussen die twee verandert gedurende de looptijd omdat u maandelijks een deel van de lening aflost. Eerst betaalt u vooral rente. Later steeds meer aflossing. Daardoor blijven de bruto woonlasten tijdens de rentevastperiode toch stabiel. En heeft u aan het eind van de looptijd de lening volledig afgelost. Afhankelijk van het te lenen bedrag betaalt u in sommige gevallen ook premie voor een overlijdensrisicoverzekering. 

Combinatie hypotheek

Het is ook mogelijk om de bovengenoemde vormen te combineren in één hypotheek. Zo kunt u de aflossingszekerheid van een spaarhypotheek combineren met de mogelijke extra opbrengst van beleggingen. Of verschillende type rentes combineren. Afhankelijk van het te lenen bedrag bent u in sommige gevallen verplicht het risico van overlijden te verzekeren.

Dienstverleningsdocumenten   -   Contact